header_banner1
header_banner2

Live Support

加入做會員 著數攞唔完

 

 1.  
 2. 條款及細則
 3.  
 4. 1. 如有更改,另行通知
 5.  
 6.    顧客於優惠期內登記成為會員 即可獲贈$20優惠券
 7.  
 8. 2. 會員須購物滿港幣$520 或以上方可使用該 $20優惠券
 9.  
 10. 3. 和記寵物專家有權更改優惠推廣之期限,並不承擔任何有關是項更改的責任,亦恕不另行通知 
 11.  
 12. 4. 和記寵物專家對所有事宜及爭議保留最終決定權.

            17.5公升N1 豆腐貓沙全線不適用